Varför ReachMee?

I framkant med innovativa lösningar

Vi utvecklar ReachMee baserat på våra 650 kunders utmaningar och mål. Därför vet vi också vad som kommer att krävas av ett rekryteringssystem i framtiden. Det gäller allt från små detaljer som förenklar vardagen till kraftfulla funktioner som ökar din organisations konkurrenskraft. För oss handlar innovation om att skapa en genomtänkt helhet som du kan lita på fungerar. För att förbättra din upplevelse av verktyget investerar vi därför kontinuerligt i vår produkt och utvecklar nya lösningar. Några exempel på detta är:

 

  • Möjlighet till att händelsestyrt och automatisera rekryteringsprocessen.
  • Kraftfullt stöd för samarbete, även utan att logga in i systemet.
  • Arbeta direkt från din smarttelefon eller surfplatta – systemet har en responsiv design.

En plattform för HR, rekryterande chefer och kandidater

ReachMee rekryteringsverktyg ger dig med rekryteringsansvar rätt förutsättningar för att stötta rekryterande chefer och få nöjdare kandidater.

Funktioner i verktyget

Tar systemsäkerhet på allvar

Under 19 år har vi på ReachMee sett hur rekrytering och kompetensförsörjning har förändrat sig genom tiden – och vilken roll tekniken har spelat i denna utveckling. Vi har utvecklat vårt system i samråd med kunder som har ställt, och fortsätter att ställa, höga krav på ett säkert rekryteringssystem.

 

  • Stöttar dig att arbeta tryggt i enlighet med GDPR, EUs nya personuppgiftslag.
  • Lång erfarenhet av att utveckla och leverera stödsystem med ISO-certifierad drift.
  • Vi har blivit utvald som leverantör till organisationer med omfattande säkerhetskrav.
  • Trygg datalagring.

Fokus på användarvänlighet – för alla

Flexibelt för HR

Som HR kommer du snabbt att märka hur användarvänligt och kraftfullt vårt system är. Du får en stor flexibilitet för att möta olika rekryteringsutmaningar, och du får alltid hjälp om du kör fast – vi finns här för både små och stora frågor. Våra användare från HR uppskattar möjligheten att skapa egna mallar, presentera nyckeltal genom rapporter och att arbeta i systemet direkt från sin telefon eller surfplatta.

Snabbhet för kandidaten

Idag söker kandidater flera jobb samtidigt, och deras krav på att rekryteringsprocessen ska vara enkel och snabb ökar allt mer. När vi vidareutvecklar vårt system lägger vi mycket tid på kandidatprocessen och hur varje del kan förbättras för att förstärka den positiva upplevelsen av att söka jobb. Det gäller såväl för användarupplevelsen som attraktiva karriärsidor och möjlighet att söka via LinkedIn, Facebook. Vi lägger stor värdering vid att kunna ge HR ett verktyg för att enkelt säkerställa god kommunikation med kandidater genom hela processen.

Användarvänligt för chefer

Det finns stora skillnader för chefer med rekryteringsansvar i hur mycket erfarenhet de har, och tid de kan lägga på varje projekt. Därför har vi skapat ReachMee för att göra det så enkelt och tidsbesparande som möjligt att rekrytera. Bland annat kan man granska och rangordna kandidater och att få tillgång till anpassade intervjumallar. Med ReachMee kan rekryterare skicka en sammanfattning av kandidater direkt till rekryterande chefen och få input och feedback – helt utan att logga in i systemet.