Heltäckande rekryteringsverktyg

Förse organisationen med rätt kompetens, få nöjda kandidater och bra samarbeten med rekryterande chefer med rätt rekryteringsverktyg

Våra lösningar Kom igång

Jobba med hela rekryteringsprocessen

Ett rekryteringssystem som hjälper dig och ditt team till ännu bättre rekryteringar

Snygg karriärsida utan IT och marknad

Morgondagens kandidater besöker er karriärsida idag. Maximera era förutsättningar att hitta rätt kandidat med en levande och attraktiv karriärsida. En karriärsida du enkelt skapar oavsett förkunskap.

Optimera anställningsprocessen

Minimera tidskrävande och strulig avtalshantering i anställningsprocessen. Genom förifyllda och korrekta avtalsmallar, säker hantering av kandidatens personuppgifter och ett digitalt signeringsflöde säkerställer du både korrekt data, snabb hantering och en positiv kandidatupplevelse.

Bättre samarbete med rekryterande chefer

Mobilanpassa och intuitivt gränssnitt, intervjumallar, processtöd designat för samarbete och intuitivt användande gör det enkelt och intressant för rekryterade chefer att vara delaktiga. Ökat samarbete, bättre resultat och bättre kandidatupplevelse.

Hitta rätt kompetens med validerat urval

Med urvalsfrågor, integrerade tester från välkända testleverantörer och stöd för kompetensbaserad rekrytering identifierar du de bästa kandidaterna, minskar risken för felrekrytering och rekrytera mer fördomsfritt.

Automatiserad rekrytering

Det finns stora vinster i att automatisera delar av rekryteringsprocessen. Minskad risk för felrekrytering, garantera en bra kandidatupplevelse, avlasta rekryterande chefer och få tid över till det viktiga – människor och möten.

Mät och följ upp era nyckeltal och ROI

Med hjälp av rapporter kan du själv följa upp och mäta effektiviteten och kvaliteten i era rekryteringar. Få kontroll på dina nyckeltal, välj annonskanaler som ger bäst ROI och få underlag för bättre beslut och resultat av er rekrytering.

Verkställ din rekryteringsstrategi

Attrahera kandidater

Kvalitetssäkrat urval

Ökat samarbete

Kraftfull automatisering

Digitala anställningsavtal

Snygg karriärsida utan webbkunskaper

För att lyckas attrahera rätt kandidater krävs en karriärsida som är levande med löpande uppdateringar och som visar hur det är att arbeta hos just er. Idag förväntar sig kandidater att få en uppfattning om företaget som arbetsplats innan de söker ett jobb. De kan till och med undvika att ansöka om de inte känner att de får tillräcklig information för att bilda sig en uppfattning.

Med ReachMee Attract får ni en karriärsida som HR själv skapar och uppdaterar – oavsett tidigare förkunskaper och utan IT och marknad.

 • Möjlighet att anpassa efter er grafiska tonalitet. Lägg till logo, typsnitt och färger
 • Huvudbild med text och ansökningsknappar
 • Flyttbara block med text där du med några enkla klick kan välja olika bakgrundsfärger, bildgallerier och film
 • Medarbetarcitat med bilder
 • Illustrera enkelt och tydligt förmåner med hjälp av ikoner

Läs mer om våra karriärsidor

Hitta rätt med kandidattester

En del rekryteringar är mer komplexa än andra. Vissa gånger fungerar urvalsfrågor perfekt för en första gallring. I andra rekrytering krävs urvalsfrågor och kandidattester i en kombination för att kunna hitta rätt kompetens.

I ReachMee rekryteringsverktyg kan du jobba med kandidattester från välkända och validerade leverantörer så som Cut-e, Assessio och Cubiks. Du kan bland annat testa:

 • Logisk förmåga
 • Beteende i likande situationer som kan uppstå i arbetsrollen
 • Kommunikationsförmåga
 • Värderingar och attityder
 • Potentialbedömning

Boka demo Våra lösningar

Hire – Optimera anställningsprocessen

Trött på tidskrävande och strulig avtalshantering vid anställning? Nu kan du digitalisera den sista delen av rekryteringsprocessen – avtalssignering med Hire!

Digital hantering och signering av avtal är idag en självklarhet och har blivit något både chefer och kandidater förväntar sig. Hire ger dig smidig inhämtning av kandidatdata och säkerställer att era avtal är korrekta, samtidigt som du får dem signerade och klara på bara några minuter!

Hire hjälper dig med:

 • Enhetliga och korrekta avtalsmallar
 • Snabb avtalsgenerering med förifylld företagsinformation
 • Smidig avtalsprocess för kandidater och rekryterande chefer via e-signering
 • GDPR säkrad avtalshantering
 • Korrekta data på flera ställen – både i avtal och i ditt HR-system

Boka demo Våra lösningar

Stöd och hjälp till rekryterande chefer

ReachMee rekryteringsverktyg stöttar hela rekryteringsprocessen med inbyggda och integrerade funktioner. Arbetet för HR och rekryterande chefer förenklas, detsamma gäller samarbetet genom hela processen. Kandidatåterkoppling och upplevelse säkras genom en tydlig process, bra karriärsidor, smart annonsering och säkrad återkoppling.

Oavsett roll kan ni enkelt och smart rekrytera och jobba tillsammans i olika varierande grupper för varje projekt.

 • Bjud in kollegor att granska kandidater även utan inlogg
 • Flexibla nivåer med olika typ av behörighet
 • Mallar hjälper till att säkerställa kvalité, snabbhet och enkelhet
 • Få överblick över hela processen, anpassa efter era behov och stötta där det behövs

Boka demo Våra lösningar

Kraftfull automatisering förenklar och förbättrar

Automatisering som är så mycket mer än bara ett snabbt svar. Vissa skulle kalla det ”robotrekrytering”, för oss handlar det om att skapa bästa förutsättningar för att hitta rätt kompetens, bidra till fördomsfri rekrytering och ge tid över till HR och rekryterande chefer för att fokusera på det som är viktigt genom möten med redan kvalificerade kandidater.

Hantera enkelt stora volymer, bättre kandidatupplevelse och säkra kvalitén i era rekryteringar. Automatiserad rekrytering hjälper er att:

 • Minska time-to-hire
 • Fokusera endast på kvalificerade kandidater tack varje gallring och urval med urvalsfrågor och kandidattester
 • Automatiserad återkoppling säkrar en bra kandidatupplevelse
 •  Mindre administrativt arbete och enklare för rekryterande chefer
 • Rättvis rekrytering tack vare automatiserat urval genom integrerade tester

Läs mer om att automatisera rekryteringsprocessen

En plattform för HR, rekryterande chefer och kandidaten

ReachMee Rekryteringsverktyg ger rekryterare det de behöver för att effektivt stötta chefer och skapa nöjda kandidater

Boka demo

Vilka funktioner är viktiga för er?

Mobilanpassad karriärsida

Skapa enkelt och utan webbkunskaper en levande och snygg karriärsida som ger kandidaten en uppfattning om hur det är att arbeta hos just er.

Annonsering & sociala medier

Koppling för enkel och automatisk annonsering på kända annonskanaler så väl som Facebook- och LinkedIn-brygga. Nå ut där just dina kandidater finns.

Rekryteringsprocess

Olika organisationer har olika utmaningar och behov. Därför finns möjlighet till flexibelt processtöd anpassat efter er rekryteringsprocess.

Rekryterande chefer

Smarta stöd för att enkelt och på olika nivåer kunna förenkla för och samarbeta med rekryterande chefer. Bjud in tillfälligt eller genom hela eller delar av ett projekt.

Rapporter

Få insyn över hela er rekryteringsprocess, följ upp viktiga KPI.er och resultat i er rekrytering. Optimera användandet av annonskanaler och förstå vad som ger er bäst resultat.

Kalender och bokningsguide

Smidig kalender och bokningsguide som enkelt låter dig boka tider med kandidater eller att skicka fler intervjutider och låta kandidaterna själva boka upp sig på passande tider.

Automatiserad rekrytering

En kraftfull funktion som tillsammans med urvalsfrågor och tester hjälper er att automatisera en stor del av rekryteringsprocessen och fokusera på det viktiga, människor och möten.

Integrerade tester

Möjlighet att integrerar arbeta med välkända, ledande och validerade testleverantörer för att ytterligare öka kvalitén i era rekryteringar.

Kompetensbaserad rekrytering

Rekrytera på kompetens och undvik chefers magkänsla. Definiera enkelt kravspecifikationer baserat på välkända kompetensmodeller. Stöd för samarbete i utvärdering och automatiska intervjuguider.

Många säger att de har digitaliserat rekryteringen, fast i själva verket har de bara gjort annonserna digitala. Hela rekryteringsprocessen kan förenklas och förbättras markant genom att ta hjälp av ett smart rekryteringsverktyg.

Patrik Reman, Linköpings kommun