Brukervennlig rekrutteringsverktøy

Gi organisasjonen rett kompetanse, få fornøyde kandidater og et godt samarbeid med rekrutterende ledere med et tilpasset rekrutteringsverktøy.

Våre løsninger Kom i gang

Hva er et rekrutteringsverktøy?

Et rekrutteringsverktøy, også kalt rekrutteringssystem, et IT-system der HR-avdelinger og rekrutterere kan håndtere alt i forbindelse med rekruttering fra utlysning til ansettelse.

Fin karriereside uten IT og marked

Morgendagens kandidater besøker karrieresiden deres i dag. Optimaliser deres forutsetninger for å finne rett kandidat med en levende og attraktiv karriereside? En karriereside du enkelt håndterer uansett forkunnskap med web.

Optimer ansettelsesprosessen

Minimer tidkrevende kontraktshåndtering i ansettelsesprosessen. Med kontraktsmaler, sikker håndtering av kandidatenes personopplysninger og et digitalt signeringsløp sikrer du både korrekt informasjon, rask håndtering og en positiv kandidatopplevelse.

Bedre samarbeid med rekrutterende ledere

Med forhåndsoppsatte maler, fleksibel prosesstøtte, intuitivt design og uten krav om systeminnlogging er det enkelt for rekrutterende ledere å være delaktige i rekrutteringsprosessen og gjøre gode ansettelser.

Finn rett kompetanse med validert utvalg

Med utvalgsspørsmål og integrerte tester fra markedets testleverandører kan du øke kvaliteten på deres rekrutteringer, minimere risikoen for feilrekruttering og rekruttere mer fordomsfritt.

Automatisert rekruttering

Automatiser hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Reduserer risikoen for feilrekruttering, gi en god kandidatopplevelse, avlast rekrutterende ledere og få tid til de viktige – mennesker og møter.

Følg opp KPI-er og ROI

Med hjelp av rapporter kan selv følge opp og måle deres rekrutteringer. Hold oversikt over dine KPI-er og ROI. Velg annonsekanalene som gir best kandidater og få underlag for å optimere av deres rekrutteringsprosesser.

Iverksett deres rekrutteringsstrategi

Tiltrekk kandidater

Kvalitetssikret utvalg

Bedre samarbeid

Kraftfull automatisering

Digital kontraktsignering

En attraktiv karriereside uten webkunnskaper

For å lykkes med å tiltrekke rett kandidater er det viktig å ha en karriereside som er personlig, informativ og som viser hvordan det er å jobbe hos akkurat dere. Kandidater forventer å få et inntrykk av dere som arbeidsplass før de søker på en stilling, hvis ikke kan det hende at de ikke søker. Med ReachMee Attract får dere en karriereside som HR selv kan sette opp og håndtere – uansett forkunnskaper og uten IT og marked.

 • Mulighet til å tilpasse etter deres grafiske tonalitet. Legg inn logo, fonter og farger
 • Hovedbilde med tekst og søkeknapper
 • Flyttbare blokker med tekst der du med noen enkle klikk kan velge ulike bakgrunnsfarger, bildegallerier og film
 • Medarbeidersitater og bilder
 • Illustrer ansattgoder enkelt og tydelig med ikoner

Les mer om våre karrieresider

Velg rett med kandidattester

Noen rekrutteringer er mer komplekse enn andre. I blant fungerer utvalgsspørsmål perfekt til første screening, mens i andre prosesser er det lurt å bruke en kombinasjon av utvalgsspørsmål og kandidattester for å finne rett kompetanse. Med ReachMee rekrutteringsverktøy kan du jobbe med kandidattester fra velkjente leverandersom cut-e, Assessio og Cubiks. Du kan blant annet teste:

 • Logisk ressonering
 • Handling i lignende situasjoner som kan oppstå i arbeidsrollen
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Verdier og holdninger
 • Vurdering av potensiale

Book demo Våre løsninger

Støtte og hjelp til rekrutterende ledere

ReachMee rekrutteringsverktøy støtter hele rekrutteringsprosessen med innebygde og integrerte funksjoner. Samarbeidet mellom HR og rekrutterende ledere forenkles fra A-Å. Kandidatkommunikasjon og opplevelse sikres gjennom en tydelig prosess, en god karriereside, smart annonsespredning og tilbakemelding til alle søkere. Uansett rolle kan dere enkelt rekruttere med ulike interne sammensetninger i hver stilling.

 • Be kollegaer om å vurdere kandidater uten behov for systeminnlogging
 • Fleksibel tilgangsstyring i systemet
 • Maler hjelper til å sikre kvalitet, effektivitet og enkelhet for rekrutterende ledere
 • Få overblikk over hele rekrutteringen, tilpass prosessen etter deres behov

Book demo Våre løsninger

Kraftfull automatisering forenkler og forbedrer

Automatisering er mye mer enn bare å få et svar på søknaden. Noen kaller det for ”robotisering”, og det handler om å skape de beste forutsetningene for å finne rett kompetanse, bidra til  fordomsfri rekruttering og gi HR og rekrutterende ledere tid til å møte de kvalifiserte kandidatene. Håndter store søkevolum, skap bedre kandidatopplevelser og sikre kvaliteten i rekrutteringene. Automatisert rekruttering hjelper til med å:

 • Reduser time-to-hire
 • Fokuser kun på kvalifiserte kandidater etter første screening ved å bruke utvalgsspørsmål og kandidattester
 • Automatisert tilbakemelding sikrer en god kandidatopplevelse
 • Mindre administrativt arbeid og enklere for rekrutterende ledere
 • Rettferdig rekruttering takket være automatisert utvalg med integrerte tester

Les mer om å automatisere rekrutteringsprosessen

Optimer ansettelsesprosessen

Lei av tidkrevende kontraktshåndtering ved ansettelser? Nå kan du digitalisere den siste delen av rekrutteringsprosessen – kontraktsignering med ReachMee Hire!

Digital håndtering og signering av ansettelseskontrakten er i dag en selvfølge som både ledere og kandidater forventer seg. Hire forenkler innhenting av kandidatdata og sikrer at deres kontrakt er korrekt, samtidig som det bare tar noen minutter å signere den.

Hire hjelper deg med:
 • Enhetlige og korrekte kontraktsmaler
 • Rask generering av kontrakt med ferdig utfylt bedriftsinformasjon
 • Smidig kontraktsigneringsprosess for kandidater og rekrutterende ledere med e-signering
 • GDPR sikker avtalehåndtering
 • Korrekt data på flere steder, både i kontrakten og i ditt HR-system!

Book demo Våre løsninger

En platform for HR, rekrutterende ledere og kandidaten

ReachMee rekrutteringsverktøy gir rekrutterere det de trenger for å støtte ledere effektivt og skape fornøyde kandidater

Book demo

Hvilke funksjoner er viktige for deg?

Mobiltilpasset karriereside

Uten webkunnskap kan du skape en personlig og informativ karriereside som gir kandidaten et inntrykk av hvordan det er å jobbe hos dere.

Annonsering og sosiale medier

Kobling for enkel og automatisert annonsering på kjente publiseringskanaler i tillegg til Facebook- og LinkedIn-annonsering. Nå kandidatene der de er.

Rekrutteringsprosess

Ulike organisasjoner har ulike utfordringer og behov. Derfor er det fleksibel prosesstøtte tilpasset etter deres rekrutteringsprosess.

Rekrutterende ledere

God støtte for å forenkle samarbeidet med rekrutterende ledere. Bestem tilgangsnivå og inviter inn ledere til hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Rapporter

Følg opp viktige KPI-er og resultat i rekrutteringene og forstå hva som gir best resultat. Optimer bruken av publisering- og annonsekanaler.

Kalender og bokningsguide

Kalender og bookingsguide som enkelt lar deg booke tid med kandidater, eller sende flere tidspunkter til kandidatene og la de booke en tid som passer selv.

Automatisert rekruttering

En kraftfull funksjon som med utvalgsspørsmål og tester hjelper dere å automatisere store deler av rekrutteringsprosessen så du kan fokusere på det viktige: mennesker og møter.

Integrerte tester

Mulighet til å integrere rekrutetringsprosessen med velkjente, ledende og validerte testleverandører for å øke kvaliteten i rekrutteringer ytterligere.

Kompetansebasert rekruttering

Rekrutter på kompetanse og ikke på lederens magefølelse- Definer kravspesifikasjoner basert på velkjente kompetansemodeller. Støtte for samarbeid i evalueringen og automatiske intervjuguider.

«Noen avdelingsledere får en liten aha-opplevelse når de forstår nytten av å håndtere rekruttering i ReachMee rekrutteringsverktøy.» – Acando