SOS Alarm

Effektivisering och automatisering för bättre rekrytering.

Utmaning

Volymrekrytering

Bransch

Räddningstjänst

Land

Sverige