Kunder

Kompetansebevisste virksomheter bruker ReachMee

Prøv du også

Rekruttering tilpasset kundens behov

Norge

Sverige

Alle

Evalueringer viser at våre ledere oppfatter rekrutteringsprosessen via ReachMee som oversiktlig. Det gjør oss i stand til å raskere ta en beslutning, og gi kandidaten snarlig tilbakemelding

Link

Arrow

Vi føler oss trygge på at kvaliteten på ansettelsene har gått opp og at tidsbesparelsene er store...

Arrow

Link

Noen avdelingsledere får en liten aha-opplevelse når de forstår nytten av å håndtere...

Arrow

Link

Med hjelp av ReachMee blir vår oppgave mye enklere, det er veldig betryggende...

Arrow

Link

ReachMee hjelper oss å ivareta alle søkere etter våre etiske retningslinjer...

Arrow

Link

Det er ute i butikkene det skjer, og det er butikksjefer som selv administrerer...

Arrow

Link

Det å vokse så mye som vi har gjort medfører en del risiko...

Arrow

Link

Vår raske ekspansjonstakt har gjort at rekrutteringsbehovet har vært enormt...

Arrow

Link

Vi har store volumer av kandidater og manga rekrutteringer...

Arrow

Link

Tilslutt kom vi til et punkt da vi behøvde en bedre løsning...

Arrow

Link

Vår snabba expansionstakt har gjort att rekryteringsbehovet har varit enormt, vi var i väldigt stort behov av att hitta ett system för att effektivisera det tidigare så omfattande administrativa arbetet.

Link

Arrow

Vi har store volumer av kandidater og manga rekrutteringer...

Arrow

Link

Tilslutt kom vi til et punkt da vi behøvde en bedre løsning...

Arrow

Link

Vår snabba expansionstakt har gjort att rekryteringsbehovet har varit enormt...

Arrow

Link

Evalueringer viser at våre ledere oppfatter rekrutteringsprosessen via ReachMee som oversiktlig. Det gjør oss i stand til å raskere ta en beslutning, og gi kandidaten snarlig tilbakemelding.

Link

Arrow

Vi føler oss trygge på at kvaliteten på ansettelsene har gått opp og at tidsbesparelsene er store...

Arrow

Link

Noen avdelingsledere får en liten aha-opplevelse når de forstår nytten av å håndtere...

Arrow

Link

ReachMee hjelper oss å ivareta alle søkere etter våre etiske retningslinjer...

Arrow

Link

Med hjelp av ReachMee blir vår oppgave mye enklere, det er veldig betryggende...

Arrow

Link

Vår raske ekspansjonstakt har gjort at rekrutteringsbehovet har vært enormt...

Arrow

Link

Det å vokse så mye som vi har gjort medfører en del risiko...

Arrow

Link

Det er ute i butikkene det skjer, og det er butikksjefer som selv administrerer...

Arrow

Link