Linköpings kommun

Där idéer blir verklighet.

Utmaning

Växande rekryteringsbehov i offentlig verksamhet

Bransch

Offentlig sektor

Land

Sverige